Citatų autoriai

MacLeishas Archibaldas
 

Pasaulis baigias, kai miršta jo metafora. Amžius keičia amžių, o kartu su juo ir visa kita, O jausmingi poetai išdidžiai kuria Emblemas,kad nuramintų sielą. Jos byloja prasmes, kurių žmonės niekada nesupras, Bet žmogaus sukurti atvaizdai gali parodyti: Viskas žūva, kai tie atvaizdai, nors dar regimi, Nebeturi prasmės.

Maiklas Faradėjus
 

Sprendimų netobulumas - didžiausias visų sričių protinio darbo trūkumas.

Maiklas Gosopas
 

Cigarečių rūkymas – taip pat eilinė narkotikų vartojimo forma, kuri kasmet nužudo daugiau žmonių negu bet kuris kitas nelegalus narkotikas.

Makrobijus (autoriaus nuotrauka nerasta)
 

Varna varnai niekada akių nekerta

Maksas Frišas
 

Laikas mūsų nekeičia, tik tobulina.

Maksimas Gorkis
 

Gyvenimas - menas visur surasti grožį ir džiaugsmą.

Marcel Schwob
 

Pažink, ką vakar darei, nes tai jau negyva; išpažink pats sau, ką darysi rytoj. (Monelės knyga)

Mary Kay Ash
 

Pagal aviacijos dėsnius kamanė negalėtų pakilti į orą, tačiau ji to nežino ir vistiek skraido.

Marianne Williamson
 

Įprasti atleisti yra mūsų svarbiausias įnašas gydyti pasaulį.

Marija Ebner-Ešenbach
 

Gerumas, jei jis beribis, nevertas vadintis gerumu.

Marilyn vos  Savant
 

Žaisti daugiau nei vieną žaidimą vienu metu. Tai nesunkus būdas išmokti daryti daug dalykų vienu metu.

Markas Aurelijus
 

Koks žemas ir vaidmainys yra tas, kuris sako: "Aš nutariau būti nuoširdus su tavimi". Ką darai, žmogau? To nereikia iš anksto pareikšti; tai paaiškės iš poelgių. Tai turi būti parašyta tau ant kaktos, girdėtis iš balso, matytis iš akių. Nuoširdus ir geras žmogus turi būti panašus į atsiduodantį prakaitu, kad tas, kuris stovi šalia, psiriartinęs, nori nenori, jį užuostų. Prikišamai rodomas nuoširdumas yra peilis. Nėra nieko bjauriau už vilkišką draugystę; saugokis jos labiau už viską. Gerą, paprastą ir nuoširdų žmogų pažinsi iš jo akių. To nepaslėpsi.

Markas Fabijus Kvintilianas
 

Melagis privalo turėti gerą atmintį.

Markas Tvenas
 

Venk žmonių, kurie stengiasi sumenkinti tavo siekius. Menki žmonės taip nuolat daro, o tikrai didieji įkvepia žmogų galėti tapti didžiu.

Marlene Dietrich
 

Pagalvokite du kartus, prieš apsunkindama draugą paslaptimi

Marselis Prustas
 

Pavydas dažnai yra ne kas kita kaip nerimastingas tironijos siekimas meilės sferoje.

Martynas Andersenas Neksė
 

Kiekviena motina tikisi, kad jos duktė gaus geresnį vyrą negu ji, ir įsitikinusi, kad jos sūnus niekuomet negaus tokios geros žmonos, kaip jos tėvas.

Martynas Liuteris
 

Gyvas buvau tavo nelaimė - mirdamas būsiu tavo mirtis.

Martinas Liuteris Kingas
 

Jei žmogus nerado dėl ko verta mirti, jis gyvenimui netinkamas

Matijas Klaudijus
 

Laisvė yra teisė daryti viską, kas nekenkia žmonėms.

Matthew Arnold
 

Žurnalistika yra literatūra paskubomis.

Maxence Fermine
 

Yra dvi žmonių rūšys. Yra tokių, kurie gyvena, vaidina ir miršta.Ir yra tokių, kurie nedaro nieko daugiau, tik stengiasi išlaikyti pusiausvyrą ant gyvenimo keteros. Yra aktorių. Ir yra lyno akrobatų. (Sniegas)

Mei Sarton
 

Mes turime išdrįsti būti savimi, kad ir koks baisus ir keistas paaiškėtų esąs tas savasis "aš".

Melina Marchetta
 

Vieną dieną pabėgsiu. Bėgsiu gyventi savo gyvenimo. Kad būčiau laisva, kad galėčiau būti savimi. Ne kaip australė ir ne kaip italė, ir ne kaip koks tarpinis variantas. Pabėgsiu, kad būčiau laisva ir emancipuota. Jeigu visuomenė man leis tą padaryti"

Melvin Burgess
 

Patirtis atveria duris į tai, kas visada buvo, bet tu dar niekada to nematei

Menandras
 

Net užimdamas aukštą padėtį gyvenime, elkis su visais kaip su lygiais.

Mencijus
 

Jei žinai, kad elgiesi netinkamai, keisk savo elgesį iš karto. Nelauk kitų metų.

Meri Lu Reton
 

Kiekvienas iš mūsų turi širdyje kam nors skirtos ugnies. Mūsų gyvenimo tikslas yra tą ugnį susirasti ir palaikyti degimą.

Michael Baigent
 

Visas atsitiktinumas, bent jau iš mūsų pusės.

Michael E. Gerber
 

Pati paprasčiausia veikla, kai ją vykdo menininkas, virsta meno kūrinio procesu. Taigi kiekvieno darbo prasmė slypi ne kažin kur išorėjo, o mumyse. Darbas – tai mūsų vidinio pasaulio veidrodis. (Verslo mitas)

Michael Ende
 

Visi gyvuliai staugiančiame miške buvo saugūs savo urvuose, lizduose, ir olose.

Michael Jackson
 

Vienintėlis dalykas, svarbus gyvenime, yra turėti ką nors, kas supranta tave, kas tiki tavimi, ir liks su tavimi nesvarbu kas nutiktų.

Michael Larsen
 

Kai dar buvau berniukas, vieną dieną sužinojau, kad dangus visai ne mėlynas. Perskaičiau, kad jis mums atrodo mėlynas, nes sugeria visą saulės šviesą, išskyrus mėlyną. Mėlyną spalvą jis atspindi, todėl jį tokį ir matome. Nuo tos dienos man pasidarė aišku,kad viskas yra iliuzija. Ir nuo tada iliuzijos mane ėmė žavėti. Svarbiausia yra pripažinti grožį ir neprarasti sugebėjim žavėtis. Pamatęs grožį tuose dalykuose, kurių nekenti, gali juos nugalėti.

Michaelis Laitmanas
 

Kadangi žmogus yra sukurtas tobulos Gamtos, o tobulumo požymis – ramybės būsena, nes judėjimas yra tam tikro trūkumo pasekmė, bandymas pasiekti norimo dalyko, tai ir žmogus mėgsta ramybę ir ramybę gali ignoruoti tiktai siekdamas išsivaduoti nuo tam tikrų svarbių dalykų, pavyzdžiui, maisto, šilumos, ir pan., stokos sukeliamų kančių.

Michailas Bulgakovas
 

Mokslas dar nežino priemonių,kaip paversti žverį žmogumi.

Michailas Prišvinas
 

Dažnai matome, kad vyras ne kažin koks, o moteris nuostabi. Vadinasi, nežinome slapto šio vyro privalumo, kurį įvertino moteris: Meilė yra išranki, o tai ir yra tikroji Meilė.

Migelis Servantesas
 

Mandagumas geriau perdėtas negu nepakankamas.

Mikelandželas Buonarotis
 

Aš liksiu mylinčiųjų širdyse,  pavirtęs neišnykstančia dvasia. Ir man nelemta tapt mirties dūlėsiais.

Mikolojus Konstantinas Čiurlionis
 

Meilė – tai akimirka, švystelėjanti visų saulių ir žvaigždžių visatos spindėjimu.

Milan Kundera
 

Žogaus kova pries valdžią, yra atminties kova prieš užmaršumą

Mišelis de  Montenis
 

Žmogaus vertė ir orumas glūdi jo širdy ir valioj; būtent čia - tikrosios jo garbės pamatas.

Mitch Albom
 

Gyvenime nėra tokio pasakymo kaip „per vėlu“

Mo Ti
 

Jei svetima šalis būtų vertinama kaip sava, ar būtų mąstoma apie antpuolius?

Mohandas Karamchand Gandhi
 

Mano kuklia nuomone, nebendradarbiavimas su blogiu nė kiek ne mažesnė pareiga už bendradarbiavimą su gėriu

Moras Jokajus
 

Meilė brangesnė už turtus: ji deimantas, kurio net karaliai negali nusipirkti; ji - visas pasaulis, nors ją galima apkabinti abiem rankom.

Morgan Scott  Peck
 

Problemos savaime niekur nedingsta, su jomis reikia dirbti ir jas šalinti, kitaip jos lieka amžinai, ir yra didelė kliūtis sielos augimui, ir vystymuisi

Motina Teresė
 

Šventumas - tai ne prabanga kai kuriems išrinktiesiems, bet užduotis kiekvienam.

Mtkolas Sluckis
 

Didžiosios didžių žmonių klaidos ir kaltės neišperka mūsų mažų klaidų.