Citatų autoriai

Jay Conrad Levinson
 

,,Partizaninė” išmintis: atkreipkite dėmesį į tai, kas yra jūsų klientai ir kodėl jie iš Jūsų perka. Įsijauskite į pirkėjo kailį. Duokite jiems daugiau, nei jie tikisi gauti.

James  Thurber
 

Humoras yra emocionalus chaosas, atminties ramybėje.

James Joyce
 

Klaidos yra atadimų vartai.

Jaroslavas Hašekas
 

Gyveno kartą žmogus. Jis nusigėrė ir paprašė, kad jo niekas nežadintų

Jean Vanier
 

Bendruomenė, kurioje nėra šventimo, virsta efektyvių darbuotojų grupe. Ji tampa institucija. Tai jau nebe bendruomenė. O kai tvyro pasitikėjimas, natūraliai norisi atsiverti vienas kitam, gera būti kartu ir švęsti kasdienybę.

Jeff Valdez
 

Katės gudresnės negu šunys. Niekaip neįtikinsite aštuonių kačių tempti per sniegą rogučių.

Jensas Christianas Grondahlis
 

Ar mums būtų liūdna, jei matytume, jog danguje šviečia ne žvaigždės, o miestai? Priešingai, gyventi būtų smagiau... žinant, kad už daugybės šviesmečių gyvena kvailelių, panašių į mus, tokių pat besiblaškančių.

Jim Cantalupo
 

Ir jeigu jūsų konkurentai neauga, jei nėra konkurencinės priežasties užaugti ir jūs norite, kad susikaupimas ir disciplina pridėtų klientus prie jau esančių parduotuvių, jūs turite priderinti savo strategiją.

Jim Rohn
 

Disciplina yra tiltas tarp tikslo ir jo įgyvendinimo

Jimmy Wales
 

Įsivaizduokite pasaulį, kuriame kiekvienam asmeniui duota laisva prieiga prie visų žmogaus žinių sumos.(2004 interviu su Slashdot, apibūdino Wikipedia idėją)

Joanne Rowling
 

Racionaliam protui mirtis tėra dar vienas nuotykis.

Jodi Picoult
 

Suprantate, ant lyno stovintis cirko akrobatas nori, kad kiekvienas patikėtų, jog tai, ką jis daro, jam yra visiškai lengva, bet atidžiai pažvelgus matyti, kad vienintelis jo troškimas yra sėkmingai pasiekti kitą lyno galą. (Mano sesers globėjas)

Johanas Golfrydas Herderis
 

Žmogaus aistros nuolat būdrauja tykodamos sau grobio, o protas miega, kol pažadinamas.

Johanas Kasparas Lavateras
 

Ar kada matėte pedantą su karšta širdimi?

Johanas Volfgangas Gėtė
 

Užgimstanti aistra gera tuo, kad ji vienodai nesuvokia savo atsiradimo ir negalvoja apie baigtį; džiugi ir šviesi, ji nejaučia, kad gali prisišaukti nelaimę.

Johann Gottfried Seume
 

Tas, kuris žemina aplinkinius, pats niekada nebus didis.

John  Wyndham
 

Jei atimsi draugiją padarui, gyvenančiam bandoje, jį suluošinsi, pažeisi jo prigimtį. Kalinys ar atsiskyrėlis žino, kad greta yra visuomenė, kad jis vis tiek priklauso jai. Bet kai visuomenės nebėra, jos narys negali gyventi. Jis jau nebėra visuomenės dalelė, jis jau nei šis, nei tas, ir nebeturi kur dėtis.

John Bellamy  Foster
 

Šiandien dažnai sakoma, kad mums reikalingas naujas Marxas, Veblenas, Keynesas arba Schumpeteris. Tačiau reikalingi ne gryni ekonomistai, o politiniai ekonomistai arba ekonomistai sociologai, tik tada jie galėtų tapti didingais.

John Cleese
 

Jei jūs norite kūrybiškų darbuotojų, duokite jiems pakankamai laiko žaisti.

John Gray
 

Kaip moterys bijo gauti, taip vyrai bijo duoti.

John Grisham
 

Aš garsus rašytojas šalyje, kurioje niekas neskaito

John Irving
 

Anglai dažnai būna iškrypėliai, - atvirai paaiškino ji Garpui. - Amerikiečiai dažniausiai normalūs

John Kehoe
 

Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendravimą

John O Donohue
 

Bičiulystė pradeda blėsti būtent tada, kai draugai kiaurai permato vienas kitą.

John Paul Getty
 

Pinigai - kaip mėšlas. Turi jį išbarstyti, kitaip dvokia

John Ronald Reuel Tolkien
 

Visa, ką teturime nuspręsti, yra tai, ką daryti su laiku, kuris mums duotas.

Jonas Avyžius
 

Pasiaukojimas ateities kartoms žmogui suteikia stiprybės ir džiaugsmo.

Jonas Jablonskis
 

Kalba yra didis, tautos statytas paminklas.

Jonas Mačiulis Maironis
 

Dienos slenka palengva, metai bėga risčia

Jonas Paulius II
 

Tvirta taika yra ten, kur dvi pusės priima viena kitą ir moka iš širdies atleisti. Mums visiems reikia, kad kiti žmonės mums atleistų, tad ir patys turime būti pasirengę atleisti.

Jose Mourinho
 

Aš manau, kad geriausia vieta dirbti futbole yra Anglija.

Joseph Murphy
 

Meilė – tai atsakas už draugiškumą. Į meilės sampratą įeina supratimas, gera valia ir pagarba kitam asmeniui, jo dieviškiesiems pradams

Jostein Gaarder
 

Aš myliu pasipūtusius žmones, jie mane visada pralinksmina. Už tuščiagarbius man įdomesni tik tie, kurie atvirai pozuoja arba yra įsimylėję save… Man įdomiau kalbėtis su kiek arogantiškais žmonėmis nei tais, kurių ego blankokas, visiškai ar iš dalies užgožtas mandagaus domėjimosi kitais. Tuščiagarbiai visuomet iš paskutiniųjų stengiasi būti kuo smagesni ir sąmojingesni. Jie netinginiauja. Paprastai jie surengia ištisą spektaklį. (Cirko direktoriaus duktė)

Jozefas Hofmileris
 

Neapsišvietęs tas,kuris niekada neišdrįsta prisipažinti ko nors nepajėgiąs ar neišmanąs.

Juozas Chlivickas
 

Kiekvienas žmogus nori gyventi, bet ne kiekvienas moka.

Juozas Erlickas
 

Yra tipų, kurie giriasi: širdį atidaviau žmonėms! Mulki! Tu pinigus atiduok. Beširdžių pas mus ir taip per akis.

Juozas Grušas
 

Meile, akla jėga ir aklas nuotykis, gyvenimo - mirštančio karaliaus - švelnus juokdarys; nieko nėra tavyje gražaus ir viskas nuostabiai gražu; meile, pilna prakeikimų ir stebuklų, paprasta, žiauri ir dosni, dar negimusiems sukrauni dieviškas gėrybes ir pati sunaikini; tokia tu esi, palaiminta meile - vienintele, nepasirenkama; bepročiai tavęs vengia, o kas nevengia taip pat netenka proto.

Jurga Ivanauskaitė
 

Aistra - ne vien tik fizinis geismas, juo labiau - ne gašlumas. Tai aistra gyvenimui, pasauliui. Aistra aprėpti neaprėpiama, patirti, kas užauginta, aistra tokio pat aistringo atsako iš aplinkos.

Jurgis Gimberis
 

Į tokius pareiškimus, kaip – "koks geras šiandien oras", "ale lyja ir lyja", "na, ir vėjas naktį pūtė" – geriausia atsakyti: "Ką jūs sakot!" Pašnekovui tai gali būti malonu. (Papashos testamentas)

Justinas Marcinkevičius
 

Kuklumas, kuklumas ir dar kartą kuklumas. Tai bruožas, rodantis didelę vidinę žmogaus kultūrą, inteligentiškumą, talentą ir, žinoma pagarbą kitiems. Dažniausiai šito stinga vidutinybei.

Juvenalis
 

Juo pinigų daugiau, juo labiau jų nori