Autorius "Mo Ti"

Mo Ti


Citatų autoriaus prašymas ruošiamas.


Mo Ti

Mo Ti

Liaudis tvarkos nesilaikys, jei stokos maisto.

Patalpinta: 2013-03-07, 20:49 | Kategorija "Visuomenė" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Nedaug yra valdovų, kurie, nesirūpindami doraisiais ir niekindami mokytojus, pajėgtų išlaikyti valdžią.

Patalpinta: 2013-01-19, 16:57 | Kategorija "Politika" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Duoti mažai, už tai daug tikintis, vadinasi, savo dovanomis skatinti vien baimę.

Patalpinta: 2012-12-19, 18:22 | Kategorija "Baimė" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Valdyti reikia mokėti.

Patalpinta: 2012-12-18, 18:33 | Kategorija "Politika" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Kai kvailiai valdo, lengva numatyti suirutės laiką. Kai valdovo valdymas atitinka liaudies troškimus, šalyje viešpatauja tvarka.

Patalpinta: 2012-10-25, 16:54 | Kategorija "Politika" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Dėstyti kokį nors mokslą nepaisant pavyzdžio – tai tartum aiškinti saulėtekį stovint ant besisukančio žiedžiamojo rato. Šitaip neįįmanoma nustatyti skirtumo tarp to, kas gera ir kas bloga, kas naudinga ir kas žalinga.

Patalpinta: 2012-10-15, 16:37 | Kategorija "Protas" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Jei pats valdytis nemoki, kaipgi pajėgsi valdyti šalį?

Patalpinta: 2012-10-01, 16:26 | Kategorija "Politika" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Jei tikėsime lemtimi, tai nei vyresnieji prisidės prie valdymo, nei valdiniai norės dirbti.

Patalpinta: 2012-09-05, 20:56 | Kategorija "Likimas" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Jei lenkiesi, kai lenktis galima, ir išsitiesi, kai išsitiesti galima, panašus esi į šešelį. Jei tyli, kai neklausia, ir atsakinėji, kai esi klausiamas, panašus esi į aidą. Tačiau kokia nauda iš šešėlio ir aido?

Patalpinta: 2012-09-03, 18:46 | Kategorija "Išmintis" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Kai valdovas supamas pagyrų ir pataikavimų, o gerų patarimų negauna, šalos pavojuje.

Patalpinta: 2012-08-23, 18:13 | Kategorija "Politika" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Dangus visai neskiria vargšo nuo turtingo, kilnaus nuo prastuolio.

Patalpinta: 2012-07-22, 16:17 | Kategorija "Pinigai" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Visi šio pasaulio valdovai trokšta, kad jų šalis būtų turtinga, liaudis gausi, o valdžia ir teismai teisingi, tačiau nesupranta, kad valdyti reikia keliant doruosius.

Patalpinta: 2012-07-04, 16:21 | Kategorija "Politika" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Kai miesto sienos taisomos, daug būna nuvargusių, bet niekas nekrinta išsekęs. Kai mokesčiai renkami pagal paproti, daugelis praranda didžiules sumas, bet niekas nejaučia širdgėlos.

Patalpinta: 2012-05-25, 10:40 | Kategorija "Politika" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Jei žmonės arti nemokėtų, kieno nuopelnai būtų didesni: to, kuris juos arti išmokė, ar to, kuris, arti nemokėdamas, pats šito ėmėsi? Panašiai ir to, kuris teisingumo moko, nuopelnai didesni negu to, kuris tik pats teisingas.

Patalpinta: 2012-05-21, 18:58 | Kategorija "Žmogus" | Komentuoti citatą
Mo Ti

Mo Ti

Kai išminčius valdo šalį, pajamos padvigubėja, kadangi jis panaikina nereikalingas išlaidas.

Patalpinta: 2012-04-19, 18:47 | Kategorija "Politika" | Komentuoti citatą
 1 2 >