Citatų autoriai

Abraomas Linkolnas
 

Pavojus pralaimėti kovoje neturi mūsų sulaikyti nuo tokio reikalo,kurį laikome teisingu.

Abu I Kasimas Firdousi
 

Ten, kur nereikia, nesiplėšoma.

Abul Faradžas Baras Ėbrėjus
 

Nepasitikėk ūmiu draugu, net jeigu iš prigimties jis geras žmogus.

Adam Osborne
 

Tai tikras melavimo žaidimas - aš linksminuosi, o kiti man moka,kad tai daryčiau.

Adamas Michnikas
 

Būkite tas, kuo, Jūsų nuomone turi tapti visa visuomenė. Jūs tikite žodžio laisve? Tada kalbėkite laisvai. Jūs mėgstate tiesą? Tada sakykite tiesą. Jūs tikite atvira visuomene? Tada atsiverkite. Jūs tikite padoria ir humaniška visuomene? Tada elkitės padoriai ir humaniškai.

Adamas Smitas
 

Socialinė vertė remiasi ne kuo kitu, o žmonių simpatijomis. Keisčiausia, kad kiek savanaudišku mes belaikytume žmogų, neabejotinai jo prigimtyje yra kažkas prielankaus kitų sėkmei, kas verčia ieškoti svetimos laimės, nors jam pačiam jokios naudos iš to nėra – tik malonumas tai matyti.

Adomas Mickevičius
 

Reikia ko nors daugiau negu talentas suprasti dabarčiai, kažko daugiau negu genijus numatyti ateičiai, ir taip lengva aiškinti praeitį.

Agata Kristi
 

Kiekvienas žmogžudys yra kažkieno senas draugas.

Akselis Oksenšerna (autoriaus nuotrauka nerasta)
 

Mūsų aistrų fone puikavimčsis yra tas pats, kas juokdarys draugijoje.

Al Capone
 

Vaikystėj meldžiau dviračio. Vėliau supratau: Dievas dirba kitaip. Pavogiau dviratį ir meldžiau atleidimo.

Al Pacino
 

Laikyk savo draugus arti, bet priešus dar arčiau

Alan Dean Foster
 

Žmonija tikriausiai yra labiausiai savimi patenkinta rasė Visatoje, nes kas gi daugiau galėtų tikėti, kad Dievas neturi kito užsiėmimo, tik sėdėti ir ištisas paras padėti žmonėms kepurnėtis iš keblių padėčių? (Galingųjų palikimas)

Alanas Fletcheris
 

Meilė tai – skylė širdyje.

Alanas Maršalas
 

Jei nori būti šio to vertas, reikia išmokti priimti smūgius.

Alberas Kamiu
 

Kai kyla karas žmonės sako: „Tai ilgai netruks, pernelyg kvaila“. Žinoma, karas yra kažkas pernelyg kvaila, bet trukti jis užtrunka. („Maras“)

Alberas Turnjė
 

Subtiliausio proto vyras, bendraudamas su moterimis, tampa protingesnis.

Albertas Einšteinas
 

Yra pažinimo aistra, lygiai kaip aistra muzikai.Be šios aistros nebūtų nei matematikos, nei tiksliųjų mokslų.

Aldous Huxley
 

Svajonė yra pragmatiškas kelias.

Aleksanderis Popas
 

Klysti - žmogiška, atleisti - dieviška.

Aleksandras Belas
 

Niekas žmogaus taip nestabdo, kaip jis pats save.

Aleksandras Blokas
 

Menas kaip gyvenimas - silpniems per sunkus.

Aleksandras Diuma
 

Gailestis dėl prarastos naudos daugeliui žmonių atstoja sąžinės graužimą.

Aleksandras Gercenas
 

Tik tie jausmai šventi, kurie perėjo metų, išbandymų žaizdrą ir nesibaigia dėl geografijos ar metų laikų.

Aleksandras Puškinas
 

Taip, apgailėtinas žmogus, kurio sąžinė nešvari.

Aleksandras Solženicynas
 

Žmones galima valdyti tol, kol neatimi iš jų visko, ką jie turi. Viską atėmus, žmogus vėl tampa nepriklausomas – jis vėl laisvas.

Aleksis Klarelis Tokvilis
 

Istorija mus moko, kad praėjusiais amžiais fizine prievarta, slopinusi laisvus minties ieškojimus, buvo pagrindine prietarų ir paklydimų atrama.

Alesandras Bariko
 

Jis buvo praktiškas žmogus: jei jau atsidūrė ore, nusprendė pamėginti skristi.

Alex Hallat
 

Jeigu ji laikosi dietos, tai privers tą patį daryti ir jus. Todėl verčiau pamirškite McDonald's užkandines, sočius naktipiečius ar žuvį su traškučiais, nebent sugebėtumėte visa tai pridengti pasivaikščiojimais su šuniuku, netikėtais vizitais pas bėdon pakliuvusį draugą ar apsimestiniu lunatikavimu. (Gyvenimas su ja. Viską ką turite žinoti)

Alexandra Stoddard
 

Tai, ką mes darome šiandien ir dabar, lems tai, ką darysim rytoj.

Alfonsas De Lamartinas
 

Delsimas, kartais naudingas ramiu laiku, gali būti pražūtingas išbandymų valandomis.

Alfredas de Miusė
 

Iš amžiaus, nepažinusio vilčių, gimsta amžius, nepažįstąs baimės.

Alfredas Nortas Vaithedas
 

Tam, kad imtis analizuoti tai, kas akivaizdu, reikalingas neeilinis protas.

Alfredas Tenisonas
 

Ir liūdesy, ir ėmus švęsti, mintis ateina ta pati: Geriau mylėti ir prarasti, nei niekad meilės nepatirt.

Algirdas Julius Greimas
 

Tiki tas, kuris abejoja, o ne tas, kuris žino.

Algirdas Mykolas Brazauskas
 

Pūsti ant kopūstų darže, kad nebūtų karšta, kol kas nereikia

Ambrozas Birsas
 

Žavėtis – tai prielankiai pripažinti kitų žmonių panašumą į mus.

Anacharsis Skitas
 

Paprastai namie pirmą bokalą geria į sveikatą, antrą – malonumui, trečią – įžūlumui, paskutinį – beprotybei.

Anais Nin
 

Amžius nesaugo jūsų nuo meilės. Bet meilė, tam tikru laipsniu, saugo jus nuo amžiaus.

Anatolis Fransas
 

Aistros - ramybės priešai, bet be jų nebūtų nei menų, nei mokslų, ir visi nuogi snaustų ant savos mėšlo krūvo

Anchee Min
 

Valios trūkumas, priveda prie didesnės nesėkmės negu intelekto ar talento.

Andrė Bretonas
 

Meilė yra, kai jūs susitinkate kažką, ir j sako jums kažką naujo apie jus pačius.

Andrė Marlo
 

Jei žmogus nėra pasiruošęs rizikuoti savo gyvenimu, kur yra jo orumas?

Andrė Morua
 

Aistra – tai tam tikra liga, kuri, kaip kiekviena kita, suteikia didelių, kartais sopulingų kančių.

Andrė Židas
 

Labiausiai gyvenimo ryžtingos priemonės yra dažniausiai neapgalvoti veiksmai.

Andrius Mamontovas
 

Drąsus žmogus – nebijantis būti tuo, kas yra iš tikrųjų.

Anri  Monterlanas
 

Savimeile galima sužeisti; užmušti jos negalima.

Anri Frederikas Amjelis
 

Garbė tam, kuris padaro pajuokos objektu engėjus, sužadindamas pasibjaurėjimą jais.

Anri Mišo
 

Išsivaduok iš blogio – jums liks gėris.Išsivaduokite iš gėrio– kas jums liks!

Ansel Adams
 

Siaubinga yra tai, kad mes turime grumtis su savo vyriausybe, kad išsaugotume gamtą.

Antanas Škėma
 

Istorijos motto : tas pats, bet kitaip.(Balta drobulė)

Anton Szandor LaVey
 

Kai eini atvira teritorija- niekuom nesirūpink, niekam netrukdyk. Jei kas nors trukdo tau- paprašyk jo liautis. Jei jis nesiliauja- sunaikink jį.

Antonas Čechovas
 

Geram žmogui būna gėda net prieš šunį.

Antonis Trolopas
 

Šykštumas – asitra, kuri ateina su amžiumi.

Antuano de Sen Egziuperi
 

Elgesio taisyklės primena ritualo apeigas: jos atrodo beprasmiškos, bet auklėja žmones.

Apulėjus
 

Gėda ir garbė - kaip drabužiai: kuo labiau nuskarę, tuo mažiau jais rūpinamasi.

Archilochas
 

Viską mirtingiesiems kuria žmogaus rūpestis ir darbas.

Aristotelis
 

Draugystė ir neįkainojama, ir nuostabi: mes garbstome tą, kuris myli savo draugus, ir turėti daug draugų atrodo labai gražu, o kai kas net mano, kad būti geru žmogumi ir draugu - tolygu.

Aristotle Onassis
 

Jei moterys neegzistuotų, visi pinigai pasaulyje neturėtų jokios reikšmės.

Arthur Golden
 

Aistra gali greitai pereiti į pavydą arba net neapykantą

Artūras Klarkas
 

Nėra lengva suvokti, kad ekstremalesnės nacionalizmo formos gali išlikti, kai žmonija pamatė Žemę iš tikrosios jos perspektyvos. Kad tai vienas mažas gaublys prieš milijardus žvaigždžių.

Artūras Rembo
 

Atrasta pagalios! - Kas? - Amžinybė. Jūra, sužibusi Spinduliuos.

Artūras Šnicleris
 

Kiekvieno aforizmo širdyje, naujai ar net paradoksalu, glūdi seniai žinoma tiesa.

Artūras Šopenhaueris
 

Mandagumas - tai nerašytas susitarimas ignoruoti vienas kito dorovės ir intelekto skurdą ir jo nepabrėžti.

Asta Baukutė
 

Mylėjimasis – veiksmas, kuris susietas su ištikimybe, padorumu. Su morale. Tačiau jis žmogui duotas gamtos. Ne mes sugalvojome. Dviračio neišrasiu ir neprikursiu kitų priežasčių. Jeigu pradėsiu svarstyti, ar reikia mylėtis, ar nereikia, tai taps psichologine problema. Tai gamtos sukurti dalykai, ne mūsų protui juos įspėti.

Audrey Hepburn
 

Stipriausias dalykas kuris mus laiko gyvenime, tai tarpusavio ryšys

Auguste Rodin
 

Niekas nėra laiko švaistymas, jei išmintingai panaudoji įgytą patirtį.

Aurelijus Butnorius (autoriaus nuotrauka nerasta)
 

Šiais laikais muzikos rinką galima suprasti palyginus su maitinimusi: kas nors savo nuožiūra jums kasdien atneša į namus valgyti, o jūs neturite teisės nueiti nei į parduotuvę, nei į turgų, anei pats ką nors užsiauginti.