Citatų autoriai

Ignas Piktuma
 

Meilė mėgsta išdykauti, žaisti žvilgsniais, kuriuos pastebi tik tie kurie moka mylėti. Išdykauji ir myli, myli ir išdykauji - tai panašu į drugelio sparnų virpėjimą

Ignas Šeinius
 

Juk meilė – tai bent regimojo gyvenimo vienatinė prasmė. Nerasti jos – kaip ir to gyvenimo nustoti.

Ihara Saikaku
 

Aistra žengia priekyje ir vedasi iš paskos meilę.

Imanuelis Kantas
 

Gudrumas - labai ribotų žmonių mąstymo būdas.Jis labai skiriasi nuo proto, į kurį iš išorės panašus.

Inajatulachas Kanbu (autoriaus nuotrauka nerasta)
 

Aistra - pasaulį pagrobiantis uraganas, protas - spingsinti žibė.

Indira  Gandhi
 

Negalima paspausti rankos sugniaužus kumštį.

Ingvaras Kampradas
 

Mane galima apkaltinti žmogžudyste, bet ne tuo, kad skolinausi pinigų.

Ipolitas Livris (autoriaus nuotrauka nerasta)
 

Dosnumui nereikia užmokesčio, jis visada pats save apdovanoja.

Iris Murdoch
 

Teatre labiausiai įsitikini, kokia trumpa yra žemiškoji šlovė. (citata iš knygos „Jūra, jūra…“)

Irvin D. Yalom
 

Vienas iš pagrindinių mirties neigimo būdų - tikėjimas asmeniniu ypatingumu. Tai įsitikinimas, kad biologijos dėsniai mums negalioja, o gyvenimas negali būti toks žiaurus kap kitiems.

Ivanas Aivazovskis
 

Gyventi, vadinasi, dirbti.

Ivanka Trump
 

Niekada negyvenau pastate, nepažymėtame mano vardu.

Izaokas Niutonas
 

Jei mačiau toliau negu kiti, tai todėl, kad stovėjau ant milžinų pečių.

Izaokas Pitmanas
 

Gerai tvarkomas laikas yra gerai sutvarkyto proto požymis.