Citatų autoriai

Dalia Grybauskaitė
 

Man “sau” neegzistuoja. Lietuva į mane investavo labai daug, tad mano pilietinė pareiga jai atsilyginti darbu.

Dan Brown
 

Jūs sakote, kad mokslas mus išgelbės. Aš sakau, kad mokslas mus sunaikino. Nuo Galilėjaus dienų bažnyčia stengėsi sulėtinti negailestingą mokslo žygiavimą pirmyn, kartais klaidingomis priemonėmis, tačiau visuomet geranoriškais motyvais. Vis dėlto mokslo pagundos buvo per didelės, kad žmogus būtų pajėgęs joms atsispirti. Aš jus raginu – apsižvalgykite aplinkui. Mokslo pažadai nėra ištesėti. Pažadai užtikrinti mūsų gyvenimo efektyvumą ir paprastumą pavirto ne kuo kitu kaip nesibaigiančia tarša bei chaosu. Mes esame susiskaldžiusi ir susipriešinusi gyvosios gamtos rūšis Rūšis žengianti susinaikinimo keliu.

Danielis Zandersas
 

Purvas gati brangakmenį pridengti ir jo nesutepti.

Dantė
 

Žmogaus siela - nuostabiausias pasaulio kūrinys.

Deivas Pelzeris
 

Jeigu jūs kažką daratote tam, kad jumis žavėtųsi kiti, tai jūsų pastangos veltui.

Deividas Hjumas
 

Moralės taisyklės nėra mūsų priežasties išvada.

Demokritas
 

Žmonių kilnumas – tai geras jų charakterio bruožas.

Demostenas
 

Ne kiekvienas didelis darbas yra geras, bet kiekvienas geras darbas yra didelis.

Deni Didro
 

Aistros nepaliaujamai smerkiamos, joms priskiriamos visos žmonių nelaimės ir pamirštama, kad jos yra ir visų mūsų džiaugsmų šaltinis.

Denisas Veitlis
 

Jei tu tiki, kad gali, tai tikriausiai gali. Jei tu tiki, kad negali, tu neabejotinai negali. Tikėjimas yra uždegimo jungiklis, pakeliantis tave iš paleidimo aikštelės.

Dylanas Tomasas
 

Vašingtonas nėra miestas, tai yra abstrakcija.

Domicijus Ulpianas
 

Įstatymas yra gėrio ir teisingumo menas.

Don DeLillo
 

Ateitis priklauso miniai.

Donna Woolfolk Cross
 

Puikybė eina žuvimo priešakyje,ir žlugimo priešakyje yra puikybės dvasia. (Popiežė Joana)

Doris Day
 

Vulgarybė prasideda, kai vaizduotė pasiduoda atviram imtymumui

Dorothy Allison
 

Praradusi dali savęs, jos jau negalėsiu atrasti.

Dorothy Day
 

Didžiausias šiandienos iššūkis yra pakeisti širdį, o ši revoliucija teprasideda nuo kiekvieno iš mūsų.

Douglas Adams
 

Laikas yra iliuzija. Pietų metas dvigubai taip.

Dvaitas Eizenhaueris
 

Humoro jausmas yra vadovavimo meno komponentas, gebėjimas apsieiti su žmonėmis ir gebėjimas pasiekti, kad darbas būtų padarytas.

Džakomas Leopardis
 

Elkis su tėvais lygiai taip, kaip kad tu norėtum, kad tavo vaikai elgtųsi su tavimi.

Džefris Čoseris
 

Gobšumas – visu blogybiu šaknis.

Džeimsas Dynas
 

Svajok taip, tarsi būtum nemirtingas, o gyvenk taip, tarsi mirtum šiandien

Džeimsas Raselas  Lovelis
 

Išdidumas ir silpnybė – Siamo dvyniai.

Džeromas Klapka Džeromas
 

Toks gyvenimo dėsnis. Tu žmogau turi, ko tau visai nereikia, o kitas turi, ko tu taip trokšti

Džimas Ronas
 

Tu nepasisamdysi nieko kito daryti atsispaudimus už tave.

Džonas Apdaikas
 

Finansai yra menas perdavinėti pinigus iš vienų rankų į kitas tol, kol jie išnyksta.

Džonas Diujis
 

Švietimas kaip visuomeninis reiškinys ar funkcija neturi aiškios prasmės tol, kol neapibrėšime, kokią visuomenę turime.

Džonas Golsvortis
 

Jei jūs negalvojate apie savo ateitį, jūs negalite turėti jos.

Džonas Heivudas
 

Pats patikimiausias vežimas gali apvirsti.

Džonas Hjulendas Mefitas
 

Bijodami pabandyti, daug ką pražiopsome.

Džonas Kenedis
 

Neklausk, ką tau gali duoti valstybė, klausk, ką tu gali jai duoti

Džonas Lenonas
 

Jei kiekvienas pareikalautų taikos vietoj naujo televizoriaus, tai būtų taika.

Džonas Rokfeleris
 

Jei jūsų vienintelis tikslas taps turtingas, jūs niekada nepasieksite jo.

Džonas Steinbekas
 

Trečdalis amerikiečių nori būti lieknesni, trečdalis – papilnėti, o trečdalis dar nesisvėrė.

Džonatanas Sviftas
 

Tik nedaugelis mūsų moka sužibėti kompanijoje, bet daugelis pajėgia būti malonūs.

Džordanas Brunas
 

Laikas ima viską ir duoda viską.

Džordžas Bernardas Šo
 

Sugebėjimas mąstyti - viena iš aistrų, galinti ilgiau džiuginti už visas kitas.

Džordžas Vašingtonas
 

Veiksmai, o ne žodžiai, yra tikros draugystės matas.

Džordžė Ernesku
 

Jaunystė ne amžiaus rodiklis, o sielos būsena.

Džovanis Bokačas
 

Pašaipa turi kasti kaip avis, o ne kaip šuo.

Džozefas Adisonas
 

Nekuklus žmogus dažnai pavojingesnis už piktą, nes šis puola tik savo priešus, o pirmasis kenkia ir priešams, ir draugams.

Džozefas Jubertas
 

Gerumas myli žmones daugiau, negu jie užsitarnauja.

Džuzepė Madzinis
 

Nugalėtojo nedidžiadvasiškumas perpus sumažina pergalės reikšmę ir naudą.