Citatų autoriai

T.S. Eliot
 

Kai katė tave pasirenka, nieko nepadarysi, reikia susitaikyti ir laukti, kol ji apsigalvos.

Tacitas
 

Juokingos pastangos tų, kurie nori užkimšti burną netgi būsimoms kartoms.

Tadeusz Konwicki
 

Dabartinis mūsų skurdas skaidrus kaip stiklas ir nematomas kaip oras. Mūsų skurdas – tai kilometrinės eilės, nuolatinis stumdymasis alkūnėmis, tai piktas valdininkas, be priežasties vėluojantis traukinys, fatalinių jėgų išjungtas vanduo, t.y. vandens stoka, ir netikėtai uždaroma parduotuvė, tai įsiutęs kaimynas, melagingas laikraštis ir ilgas valandas trunkanti kalba per televiziją vietoj sporto varžybų transliacijos

Taleiranas
 

Jei nori vesti žmones į pražūtį, pasakyk jiems, kad vedi juos į garbę.

Ted Turner
 

Kad būtumėte laimingas šiame pasaulyje, iš pradžių jums reikia nešiojamojo telefono, ir paskui jums reikia lėktuvo. Tada jūs esate iš tikrųjų belaidis.

Teodoras Draizeris
 

Meilėje kaip ir kovoje kiekvienas turi savo likimą.

Teodoras Gotlibas Gipelis
 

Tas, kuris daug žino, - lankstus; tas, kuris žino ką nors viena, - išdidus. Pirmasis mato, ko jam trūksta, antrasis panašus į gaidį ant mėšlo krūvos.

Teodoras Momzenas
 

Paprasti žmonės mato savo darbo vaisius, o genijaus pasėta sėkla dygsta lėtai.

Teodoras Ruzveltas
 

Jums skirta tiek daug – tik turėkite akis tai pamatyti, širdį – pamilti ir rankas – viską apglėbti. Darykite ką galite priemonėmis, kurias turite ir ten, kur esate.

Teofrastas
 

Laikas– pati didžiausia iš visų brangenybių.

Teokritas
 

Mylinčiam dažnai ir tai, kas negražu, atrodo gražu.

Teresėlė
 

Nebijokite pasakyti Jėzui, kad Jį mylite, net jei to ir nejaučiate.

Thomas  Landry
 

Lyderystė – tai sugebėjimas įkvėpti žmonėms pasitikėjimo, kai jie stebi tavo reakciją, esant problemoms. Jei tu kontroliuoji situaciją – jie irgi ją kontroliuoja.

Thomas  Szasz
 

Jei tu kalbiesi su Dievu, tai vadinasi "melstis", jei Dievas kalbasi su tavim, tai jau vadinasi šizofrenija.

Tibor Fisher
 

Vieną dieną pas mane atėjo moteris, ori, vidutinio amžiaus. Pamaniau, kas man, kuo tavo pinigai blogesni už kitų, bet, pasirodo, ji norėjo atvesti savo vyrą. Jis buvo ne kartą sugautas automobilių stovėjimo aikštelėse, kai trynėsi į žemę. Šiuolaikinio didmiesčio gyvenimo auka. Moteris ašarojo, nes jis buvo suimtas prekybos centre vidury nakties vienomis puskojinėmis, laistantis pimpalu grindinį. Paaiškėjo, kad žmogelis taip smaginasi jau daug metų – nuo tada kai pradėjo dirbti užsienyje. Jis išdulkino Eifelio bokštą, Pasaulio prekybos centrą, Pradą. Derino net prie Tadž Mahalio.

Titas Livijus
 

Tas, kuris paniekino tuščią šlovę, gali pasiekti tikrąją.

Tom Holt
 

Laimė, kaip rusų automobilis, apskritai tiktai dirba, jei jūs pastumiate ją.

Tom Peters
 

Komunikacija yra panacėja visiems ir viskam.

Tomas Džefersonas
 

Kol kas težinau vieną būdą atspėti, ką darys Anglija,– išsiaiškinti, ko jai nedera daryti.

Tomas Edisonas
 

Svarbiausias civilizacijos uždavinys – išmokyti žmogų mąstyti.

Tomas Fuleris
 

Jeigu draugas padarys tau priekaištą dėl kokio nors trūkumo, visuomet manyk, kad jis dar ne viską tau pasakė.

Tomas Hardis
 

Mano argumentas yra, kad karas daro triukšmingai gerą istoriją, bet taika yra blogas skaitymas.

Tomas Hobsas
 

Jokio žmogaus klaida netampa savu įstatymu; net neįpareigoje užsispirti.

Tomas Karlailis
 

Niekas taip nepamoko kaip savo klaidos suvokimas. Tai viena iš pagrindinių saviauklos priemonių.

Tomas Mainas Rydas
 

Meilė tramdo išdidžias širdis, pasipūtėlius moko nuolaidumo, bet svarbiausia jos savybė - viską taurinti ir kilninti.

Tomas Peinas
 

Nuosaikumas reiškiant teisę –visada dorybė, o nuosaikumas laikantis principų–visada yda.

Tomas Sternsas Eliotas
 

Tik tie, kurie nebijos nueiti per toli, gal ir galės išsiaiškinti, kaip toli jie gali nueiti.

Tony Buzan
 

Studijavimas, kaip mokytis gyventi svarbiausias įgūdis.

Tony Robbins
 

Bene didžiausios problemos santykiuose atsiranda todėl, kad žmonės santykius pradeda tikėdamiesi iš jų gauti - jie ieško kažko, kas padarys juos laimingais. Gi iš tikrųjų santykiai bus ilgalaikiai ir laimingi tik tada, kai juos matysite kaip galimybę duoti, o ne imti.”

Trumanas Kapotė
 

Nesėkmės tai prieskoniai, teikiantys aromato sėkmei.