Autorius "Mikolojus Konstantinas Čiurlionis"

Mikolojus Konstantinas Čiurlionis


Citatų autoriaus prašymas ruošiamas.


Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

...kad žmogus taptų laimingas, jis turi kuo mažiau apie save galvoti...

Patalpinta: 2013-03-30, 16:35 | Kategorija "Laimė" | Komentuoti citatą
Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Daug stebuklų yra pasaulyje, tik ne visiems jie prieinami; vieniems dėl to, kad jų negirdi ir nemato, kitiems dėl to, kad jų nesupranta.

Patalpinta: 2012-12-03, 16:20 | Kategorija "Kiti" | Komentuoti citatą
Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Žmogui vienui vienam būna tvanku, ankšta ir tamsu. Žmogaus siela neturi spranų primygti nuosavam „ aš”.Sunku jai tada, bet kuo plačiau sparnus išskės, kuo didesnį ratą apsuks, tuo bus lengviau, tuo laimingesnis bus žmogus.

Patalpinta: 2012-10-12, 18:49 | Kategorija "Siela" | Komentuoti citatą
Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Nėra žmogaus, kuris, gilindamasis į save, sulauktų linksmų rezultatų.

Patalpinta: 2012-08-19, 16:58 | Kategorija "Žmogus" | Komentuoti citatą
Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Kad būtum žmogus, argi būtinai reikia turėti ant kaktos pripildytą ženklą, t.y. būti kurpium, inžinierium, kunigu ar muziku?

Patalpinta: 2012-07-04, 18:33 | Kategorija "Žmogus" | Komentuoti citatą
Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu,kad nestovėtų tamsybėse

Patalpinta: 2012-06-08, 20:49 | Kategorija "Literatūra" | Komentuoti citatą
Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas.

Patalpinta: 2012-06-04, 16:15 | Kategorija "Menas" | Komentuoti citatą
Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai.

Patalpinta: 2012-04-13, 16:26 | Kategorija "Patriotizmas" | Komentuoti citatą
Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Mikolojus Konstantinas Čiurlionis

Meilė – tai akimirka, švystelėjanti visų saulių ir žvaigždžių visatos spindėjimu.

Patalpinta: 2012-01-09, 20:17 | Kategorija "Meilė" | Komentuoti citatą