Citatų autoriai

Balys Sruoga
 

Baroko susmukimas į baraką - šis istorinis procesas vaizdžiai apibrėžia vokiečių kultūros raidą Hitlerio papėdėje. (Dievų miškas)

Benas Aflekas
 

Nėra nieko blogesnio kad esi trylikos metų berniukas. Jis yra suvaržytas savo tėvų, ir jis bando surasti surasti savo laisvę todėl, kad, giliai viduje, jis taip priklausote nuo savo mamos.

Benas Steinas
 

Pirmas būtinas žingsnis link to, ko tu trokšti iš gyvenimo, yra štai koks: nuspręsk, ko tu nori.

Bendžaminas Dizraelis
 

"Sėkmės paslaptis - tai tikslo pastovumas

Bendžaminas Franklinas
 

Turbūt iš visų įgimtų aistrų mums sunkiausia įveikti išdidumą; kad ir kaip maskuojamas, kad ir kaip gujamas, slopinamas, marinamas - jis vis gyvena ir kartkarčiais prasiveržęs pasirodo visu gražumu.

Benedictas Spinoza
 

Taika nėra nebuvimas karo, bet dorybė, įkurta stipraus charakterio pagrindu.

Benitas Musolinis
 

Šaukit man į krūtinę. (Paskutiniai B.Musolinio žodžiai)

Bernaras de Fontenelis
 

Didi aistra - tai savotiška siela, savaip nemirtinga ir nepriklausoma nuo kūno

Bernardas Klervietis
 

Kas yra šykštumas? Pastovus neturtas del skurdo baimes.

Bertandas Ruselas
 

Kare laimi ne tas, kas teisus, o tas, kas lieka gyvas

Bilas Geitsas
 

Kantrybė yra pagrindinis raktas į sėkmę.

Bill Costly
 

Kad pasisektų, jūsų sėkmės noras turi būti didesnis, negu jūsų nesėkmės baimė.

Blezas Paskalis
 

Žmogui niekas nera taip nepakeliama kaip visiška ramybė,be aistrų, be reikalų, be pramogų, be veiklos.

Bo Peabody
 

Versle sulaukti atsako “ne” yra triumfas. Tai ženklas, kad klientas bent jau pastebėjo tave ir tavo pasiūlymą. Daug liūdniau būna tada, kai tavo el. laiškai nieko nebedomina, tavo visapusiškai novatoriško sumanymo aprašymas dulka ant stalo, prie kurio kiurkso nuolat pavargęs, milžinišką algą gaunantis, bailus, plinkantis 55 metų kažkurios Fortune 500 kompanijos viceprezidentas. Patikėkit, geriau jau kiekvieną dieną girdėti “ne”. Tada bent žinai, kad tau pavyko jo ausį atplėšti nuo jo subinės ir priglausti prie telefono ragelio. Verslininkas privalo išmokti mylėti žodį “ne”. Tai iškrypimas, tačiau jis privalomas, kad verslas nežlugtų

Brajanas Treisis
 

Gyvenimas yra kaip kodinė spyna; tavo užduotis yra atrasti reikiamus skaičius, reikiamą jų derinį, kad galėtum turėti visa, ko trokšti.

Brian Tracy
 

Didžiausia gyvenime klaida būtų manyti, kad mes iš tikrųjų dirbame ne sau, o kažkam kitam

Bronius Radževičius
 

Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka,- nesvarbu, kur nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir niekad negali žinoti, iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti, neišmanai, kaip su ja kovoti.

Bruno Ferrero
 

,,Trylikametis vaikštinėjo su mama smelėta jūros pakrante. Staiga jos paklausė: - Mama, pagaliau pavyko susirasti draugą. kaip jį išsaugoti? Motina minutėlę patylėjo, paskui pasilenkė ir prisėmė abi saujas smėlio. Laikydama rankas delnais i viršų, vieną saują stipriai sugniaužė. Smėlis ėmė srūti per kraštus ir kuo labiau gniaužė, tuo labiau smėlis byrėjo. Kitą delną laikė atvirą: smėlis liko saujoje. Keletą akimirkų berniukas nustebęs žiūrėjo, o paskui sušuko: - Supratau!...