Citatų autoriai

Palmira Rudalevičienė
 

Niekas taip nepuošia vyro, kaip garbė

Paracelsas
 

Tas, kas nieko nežino, nieko ir nemyli. Tas, kas nieko negali, nieko nesupranta. Tas, kas nieko nesupranta, yra nieko vertas. Tačiau tas, kas supranta, kartu ir myli, pastebi, mato... Kuo geriau pažįsti, tuo labiau myli...

Patrick Süskind
 

kvapo įtaiga stipresnė už žodžius, reginius, jausmus ir valią. kvapo įtaigai neįmanoma atsispirti, jis patenka į mus kaip oras į plaučius, jis užlieja mus, tiesiog užtvindo ir niekas negali nuo jo apsiginti.

Paul  Hewson (Bono)
 

Kuo mažiau žinai, tuo daugiau tiki.

Paul Valery
 

Istorija yra mokslas apie dalykus, kurie yra ne pakartoti.

Paulas Tilichas
 

Pirma meilės pareiga klausyti.

Paulo Coelho
 

Mes visi girdėjome sakant: “Mes neturime kalbėti apie gerus dalykus, kurie mums atsitiko, nes kitų pavydas sugriaus mūsų laimę”. “Nieko panašaus. Tie, kurie yra laimėtojai, išdidžiai kalba apie stebuklus savo gyvenime.

Pedras Kalderonas
 

Kas nedievina trūkumų tos, kurią myli, tas negali sakyti, kad jis tikrai įsimylėjęs

Peter Ackroyd
 

Pasaulis kupinas klaidų ir neteisingų teiginių. Jei man tektų už juos visu atsakyti, pritrūktų žodžių. (Daktaro Di namai)

Peter Hoeg
 

Meilė yra rimtas psichikos sutrikimas

Peteris Druckeris
 

Didžiąją dalį vadybos sudaro tai, kas trukdo žmonėms dirbti.

Peteris Sloterdijkas
 

Mūsų buvimas visuomenėje beveik aprioriškai susijęs su grėsme, kad mes negalėsime išgyventi tiek, kiek mums duota.

Pijus XII
 

Visada per anksti karui ir niekada nėra per vėlu taikai

Pitagoras
 

Tausokite savo vaikų ašaras, kad jie galėtų jas išlieti ant jūsų kapo.

Pjeras Beilis
 

Mokėjimas tiksliai cituoti – tai talentas, daug retesnis negu atrodo.

Pjeras Buastas
 

Yra nusikaltimų, kurie neišperkami,– tai tėvynės išdavystė.

Pjeras Kornelis
 

Pergalė be pavojaus yra triumfas be garbės.

Pjeras Vėberis
 

Punktualumas – tai mandagus būdas prikišti kitiems netikslumą.

Platonas
 

Norint įgyti draugų ir bičiulių palankumą kasdieniuose santykiuose, reikia jų teikiamas paslaugas vertinti labiau už juos pačius, ir atvirkščiai: savo paslaugas draugams reikia laikyti menkesnėmis, negu mano mūsų draugai ir bičiuliai.

Plautas
 

Kantrybė yra geriausias vaistas nuo įvairiausių kančių.

Plinijus Jaunesnysis
 

Kuo lengviau pasiekiamas tikslas, tuo mažiau jo siekiama.

Plinijus Vyresnysis
 

Nėra tokios malonumo, kuris galų gale nesibaigtų persisotinimu.

Plutarchas
 

Nėra žvėries, nuožmesnio už žmogų, kuriame žemos aistros derinamos su valdžia.

Polis Gogenas
 

Civilizacija yra tai, kas daro jus sergantį.

Pomponijus (autoriaus nuotrauka nerasta)
 

Jei nemoki kalbėti, išmok klausyti.

Publijus Siras
 

Veidmainio niekas negali ilgai pakęsti.