Autorius "Justinas Marcinkevičius"

Justinas Marcinkevičius


Citatų autoriaus prašymas ruošiamas.


Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Reikia nuo kažko pasitraukti,kad galėtum prie kažko prieiti.

Patalpinta: 2012-10-16, 20:54 | Kategorija "Tikslas" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais, garbintais tautų ir valstybių vardais, norim, kad su pagarba mus ištartų.

Patalpinta: 2012-08-15, 10:36 | Kategorija "Patriotizmas" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui - nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo sušildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais.

Patalpinta: 2012-08-09, 18:25 | Kategorija "Literatūra" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Neliks duonos su druska – liks tėvynė.

Patalpinta: 2012-06-06, 10:13 | Kategorija "Patriotizmas" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Mano ginklai nukreipti į pagrindinį priešą - į gyvulišką, vartotojišką ir, deja, kol kas visagalį principą: „gyvenimas - malonumas“. Aš tvirtinu, kad tikras, vertas žmogaus malonumas yra suprasta ir sąmoningai atlikta pareiga.

Patalpinta: 2012-05-31, 10:28 | Kategorija "Kiti" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Žmogus bent sykį privalo parodyti liežuvį savo baimei.

Patalpinta: 2012-05-29, 10:26 | Kategorija "Baimė" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Ką tai reiškia „gyvenimo prasmė“? Jos nėra atskirai nuo manęs ir nuo visuomenės, kurioje gyvenu. Vadinasi, tiktai išreikšdamas save vienu ar kitu darbu, priimtinu, naudingu, reikalingu visuomenei, aš deklaruoju savo individualų gyvenimo prasmės suvokimą.

Patalpinta: 2012-05-25, 16:25 | Kategorija "Visuomenė" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Kai atgal pažiūriu, tai ir nedidelis džiaugsmas atrodo tartum stebuklas, kuriuo tikėti imu. Gal ir visas gyvenimas - vienintelis, vienas didžiausias mano stebuklas, nepaprastas paprastumu.

Patalpinta: 2012-05-17, 16:41 | Kategorija "Gyvenimas" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.

Patalpinta: 2012-03-21, 20:44 | Kategorija "Žmogus" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Visada žemėje per mažai gerų žodžių - meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm.

Patalpinta: 2012-03-04, 10:27 | Kategorija "Literatūra" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Atrandam, norim, trokštam, siekiam savo laiką ir save pralenkti, einame ne milimetrais - sieksniais, tartum karštą plieną lankstom lemtį.

Patalpinta: 2012-02-29, 18:25 | Kategorija "Likimas" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Kaip himnas gimtajai kalbai skamba garsioji Mikalojaus Daukšos prakalba „Į malonųjį skaitytoją” iš jo „Postilės” (1599 m.). Nieko gražesnio, pakilesnio, tauresnio apie lietuvių kalbą nerandu visoje mūsų raštijos istorijoje

Patalpinta: 2012-01-15, 18:52 | Kategorija "Kalba" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Poezija siekia išlupti daiktą iš žmogaus krūtinės ir jo vietoje vėl įstatyti širdį.

Patalpinta: 2011-12-07, 18:31 | Kategorija "Literatūra" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Meilė – tai du sujungti delnai. Ir gurkšnis vandens juose: gyvenimas.

Patalpinta: 2011-11-12, 18:58 | Kategorija "Meilė" | Komentuoti citatą
Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

Matyt, yra "kolektyvinė pasąmonė", kitaip kuo paaiškinsi masinės psichozės reiškinius?

Patalpinta: 2011-10-15, 16:40 | Kategorija "Protas" | Komentuoti citatą
 1 2 >