Autorius "Jonas Paulius II"

Jonas Paulius II


Citatų autoriaus prašymas ruošiamas.


Jonas Paulius II

Jonas Paulius II

Privalome nepainioti Kūrėjo su Jo kūriniais.

Patalpinta: 2012-10-30, 18:40 | Kategorija "Išmintis" | Komentuoti citatą
Jonas Paulius II

Jonas Paulius II

Kiekvienos kultūros širdis ir esmė yra požiūris į didžiausią iš visų slėpinių – Dievo slėpinį.

Patalpinta: 2012-10-09, 10:50 | Kategorija "Religija" | Komentuoti citatą
Jonas Paulius II

Jonas Paulius II

Tikėjimas ir protas – tai lyg du sparnai, kuriais žmogaus dvasia pakyla į tiesos kontempliavimą. Pats Dievas įkurdino žmogaus širdyje troškimą pažinti tiesą, kurio galutinis tikslas – pažinti Jį patį, idant žmogus, pažindamas ir mylėdamas Dievą, pasiektų visą tiesą ir apie save.

Patalpinta: 2012-08-15, 10:34 | Kategorija "Išmintis" | Komentuoti citatą
Jonas Paulius II

Jonas Paulius II

Tikėjimas – tai laisvės pasiūlymas.

Patalpinta: 2012-08-05, 18:43 | Kategorija "Religija" | Komentuoti citatą
Jonas Paulius II

Jonas Paulius II

Gyvybė yra dovana, gauta iš Dievo, mūsų Kūrėjo, ir mes privalome duoti ataskaitą Dievui, kaip ją panaudojome: ar gėriui ar blogiui.

Patalpinta: 2012-06-28, 16:57 | Kategorija "Gyvenimas" | Komentuoti citatą
Jonas Paulius II

Jonas Paulius II

Tauta, kuri su tokiu ištvermingumu ir pamaldumu keliauja į tą kalną pastatyti naują kryžių, tiki gyvenimu, tiki prisikėlimu. (Apie lietuvių tautą ir Kryžių kalną).

Patalpinta: 2012-05-19, 18:32 | Kategorija "Patriotizmas" | Komentuoti citatą
Jonas Paulius II

Jonas Paulius II

Tikėjimas visada reikalauja daug pastangų, nes tikėjimas mus išveda už mūsų pačių ribų. Tikėjimas leidžia suvokti gyvenimo tikslus ir paskatina veikti.

Patalpinta: 2012-05-13, 18:27 | Kategorija "Religija" | Komentuoti citatą
Jonas Paulius II

Jonas Paulius II

Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti – per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus.

Patalpinta: 2012-05-05, 10:14 | Kategorija "Religija" | Komentuoti citatą
Jonas Paulius II

Jonas Paulius II

Tėvas mums paveda darbą – pradėti čia, žemėje, kurti dangaus karalystę, kurią Jo Sūnus atėjęs skelbė ir kuri pasieks pilnatvę laikų pabaigoje.

Patalpinta: 2012-04-27, 10:44 | Kategorija "Religija" | Komentuoti citatą
Jonas Paulius II

Jonas Paulius II

Malda yra geriausiai mus sujungiantis ryšys. Tik per maldą tikintieji susitinka kitame lygmenyje, kuriame nelygybė, nesusipratimai, kartėlis ir priešiškumas įveikiami, įveikiami Dievo, Viešpaties ir mūsų visų Tėvo, akivaizdoje. Jonas Paulius II

Patalpinta: 2012-04-08, 16:44 | Kategorija "Religija" | Komentuoti citatą
Jonas Paulius II

Jonas Paulius II

Laisvė nėra tironijos ar priespaudos nebuvimas. Laisvė nėra ir leidimas daryti, kas patinka. Laisvė yra skirta tiesai ir išsiskleidžia tada, kai žmonija ieško tiesos ir gyvena ta tiesa.

Patalpinta: 2011-06-22, 19:38 | Kategorija "Laisvė" | Komentuoti citatą
Jonas Paulius II

Jonas Paulius II

Tvirta taika yra ten, kur dvi pusės priima viena kitą ir moka iš širdies atleisti. Mums visiems reikia, kad kiti žmonės mums atleistų, tad ir patys turime būti pasirengę atleisti.

Patalpinta: 2011-06-18, 10:12 | Kategorija "Jausmai" | Komentuoti citatą