Autorius "Alberas Kamiu"

Alberas Kamiu


Citatų autoriaus prašymas ruošiamas.


Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Bet kas yra šimtas milijonų mirusiųjų? Kare buvęs kažin ar žino, kas yra vienas miręs žmogus. O kadangi vienas miręs žmogus nieko nereiškia, nebent savo akimis jį būtum matęs mirusį, tai šimtas milijonų lavonų, nusėjusių žmonijos istoriją, tėra dūmas vaizduotėje. („Maras“)

Patalpinta: 2012-11-26, 18:28 | Kategorija "Mirtis" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Ar žinot, kad šaudytojų būrys, priešingai, išsidėsto už pusantro metro nuo mirtininko? Ar žinot, kad mirtininkas žengęs porą žingsnių į priekį, atsitrenktų krūtine į šautuvus? Ar žinot, kad šaudydami iš arti, jie koncentruoja ugnį širdies srityje ir didelio kalibro kulkomis padaro skylę sulig kumščiu? Ne, jūs nežinote, nes apie tokias smulkmenas nekalbama.

Patalpinta: 2012-09-19, 10:14 | Kategorija "Mirtis" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Padarykite tik vieną kartą, kokie kiti sako, kad jūs negalite padaryti, ir jūs niekada neatkreipsite dėmesio į jų apribojimą vėl.

Patalpinta: 2012-08-29, 20:56 | Kategorija "Darbas" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Religija moko, jog žmogaus gyvenimo pirma pusė kyla į kalną, o antra rieda pakalniui, ir tada dienos jau nebe tavo žinioj, bet kada jos gali būti iš tavęs atimtos, o tu nieko negali padaryti, ir užtat geriausiai visai nieko nedaryti. („Maras“)

Patalpinta: 2012-08-19, 10:16 | Kategorija "Religija" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Žemė matė tiek ir tiek karų ir marų. Ir vis dėlto maras ir karas užklumpa žmones visada tokius pat nepasirengusius.

Patalpinta: 2012-08-18, 20:38 | Kategorija "Nelaimės" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Gabios moterys muzikantės ir kompozitorės retai gaudavo savo atlygį.

Patalpinta: 2012-08-05, 20:36 | Kategorija "Menas" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Jei esi visiškai tikras dėl savo nevilties, privalai elgtis taip, tarsi turėtum viltį, - arba nusižudyti. Kančia neduoda jokių teisių.

Patalpinta: 2012-06-28, 20:57 | Kategorija "Skausmas" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Visi didieji darbai ir visos didžiosios mintys prasideda nuo juokingai menkų dalykų.

Patalpinta: 2012-05-26, 16:11 | Kategorija "Darbas" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Kaip turi būti sunku gyventi vien tuo, ką žinai ir ką atmeni, neturint ko tikėtis.

Patalpinta: 2012-04-26, 20:50 | Kategorija "Skausmas" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Gyventi šiame pasaulyje taip,kad jis nepavirstų pragaru, gyventi orientuojantis ne į ateities iliuzijas, o į gyvą dabarties pilnatvę bei konkretybę.

Patalpinta: 2012-04-23, 16:44 | Kategorija "Gyvenimas" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Visuomet perdėtai galvoji apie tai, ko nežinai (Svetimas)

Patalpinta: 2012-03-09, 20:20 | Kategorija "Išmintis" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Mirtis turi patricijų rankas,jos traiško, bet išlaisvina.

Patalpinta: 2012-01-30, 16:52 | Kategorija "Mirtis" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

"Nieko nėra pasauly, dėl ko būtų verta nusigręžti nuo to, ką myli ( "Maras" )

Patalpinta: 2012-01-28, 18:59 | Kategorija "Meilė" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Netekti gyvybės- menkas dalykas. Bet matyti kaip tavo gyvenimas netenka prasmės,kaip nyksta mūsų gyvenimo tikslas-štai kas nepakeliama.

Patalpinta: 2012-01-25, 10:27 | Kategorija "Gyvenimas" | Komentuoti citatą
Alberas Kamiu

Alberas Kamiu

Nesant meilės, galima pamėginti įgyti garbę. Liūdna garbė.

Patalpinta: 2012-01-24, 18:24 | Kategorija "Meilė" | Komentuoti citatą
 1 2 >