Autorius "Aristotelis"

Aristotelis


Citatų autoriaus prašymas ruošiamas.


Aristotelis

Aristotelis

Gamta davė žmogui į rankas ginklą - intelekto moralinę jėgą, bet jis gali tą ginklą panaudoti ir piktam, todėl žmogus be dorovinių principų kartu tampa ir brutaliausia laukine būtybe, valdoma žemų lytinių bei skonio instinktų.

Patalpinta: 2013-03-28, 16:45 | Kategorija "Gamta" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Gyvenimui reikia judesių.

Patalpinta: 2013-03-04, 10:42 | Kategorija "Gyvenimas" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Kilnaus proto žmogus vienodas bus laimėje ir nelaimėje. Jis niekuomet nesikarščiuos, bet ir nesižemins. Nesipuikaus turėdamas pasisiekimą, bet nesijaus prislėgtas, jei nesiseka. Neieškos, bet ir nevengs pavojaus, nekalbės nei apie kitus, nei apie save. Nesistengs, kad jį kas girų, ir nenorės, kad kitus peiktų.

Patalpinta: 2013-02-22, 18:18 | Kategorija "Protas" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Išmintingas žmogus siekia ne to, kas malonu, bet to, kas apsaugo nuo nemalonumų.

Patalpinta: 2013-02-17, 20:16 | Kategorija "Išmintis" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Iš įpročio vienaip ar kitaip blevyzgoti išsivysto palinkimas ir į visiškai blogus poelgius.

Patalpinta: 2013-02-02, 16:54 | Kategorija "Įpročiai" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Įprotis pastebėti tik visa ko juokingumą - ryškiausias menkos dvasios požymis, nes tai, kas juokinga, esti paviršiuje.

Patalpinta: 2013-01-18, 10:51 | Kategorija "Įpročiai" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Mylėti - reiškia norėti kitam to, ką laikai gėrybe; be to, norėti ne savo labui, o to, kurį myli, ir stengtis pagal išgales suteikti jam tą gėrybę.

Patalpinta: 2012-12-28, 16:27 | Kategorija "Meilė" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Dorovingas žmogus daug aukoja draugams, tėvynei, - net ir gyvybę.

Patalpinta: 2012-10-24, 16:53 | Kategorija "Vertybės" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Kas žygiuoja į priekį moksle, bet atsilieka dorovėje, tas labiau eina atgal negu į priekį.

Patalpinta: 2012-10-23, 20:16 | Kategorija "Vertybės" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Girtaujančios moterys gimdo vaikus, panašius šiuo atžvilgiu į savo motinas.

Patalpinta: 2012-09-19, 18:36 | Kategorija "Įpročiai" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Nors mes ir mirtingi, neturime paklusti laikiniems dalykams, bet kiek įmanoma turime kilti iki nemirtingumo ir gyventi vedami to, kas mumyse yra geriausia.

Patalpinta: 2012-09-04, 18:30 | Kategorija "Gyvenimas" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Kiekvieno daikto vidurį sveikas protas pripažįsta pačia geriausia sąlyga.

Patalpinta: 2012-07-27, 16:12 | Kategorija "Protas" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Geriausiai arklį šeria šeimininko akis.

Patalpinta: 2012-07-18, 10:51 | Kategorija "Kiti" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Maloniausi mums tie žodžiai, kurie suteikia kokių nors žinių.

Patalpinta: 2012-06-23, 20:50 | Kategorija "Kalba" | Komentuoti citatą
Aristotelis

Aristotelis

Gera ta knyga, kurioje autorius dėsto vien tai, ko reikia, ir taip, kaip reikia.

Patalpinta: 2012-06-18, 18:19 | Kategorija "Literatūra" | Komentuoti citatą
 1 2 3 >