Autorius "Patrick Süskind"

Patrick Süskind


Citatų autoriaus prašymas ruošiamas.


Patrick Süskind

Patrick Süskind

Visos žmogaus nelaimės kyla iš to, kad jis nenori sėdėti sau tyliai kambary – ten kur jam vieta. (Kvepalai. Vieno žudiko istorija)

Patalpinta: 2012-12-21, 20:12 | Kategorija "Nelaimės" | Komentuoti citatą
Patrick Süskind

Patrick Süskind

Kvepalai gyvena laike: jie turi jaunystę, brandos metą ir senatvę Ir tik tuomet juos galima laikyti vykusiais, jei visais trimis skirtingais gyvenimo laikotarpiais jie skleidžia vienodai malonų aromatą. (Kvepalai. Vieno žudiko istorija)

Patalpinta: 2012-09-27, 20:44 | Kategorija "Nelaimės" | Komentuoti citatą
Patrick Süskind

Patrick Süskind

Vietoj jos atėjo kitkas, ko negalėjo numatyti nė vienas žmogus pasaulyje ir ko dar niekada čionai nebuvo, ogi revoliucija, tas pašėlęs visų visuomeninių, moralinių ir transcendentinių santykių perversmas. (Kvepalai. Vieno žudiko istorija)

Patalpinta: 2012-09-12, 18:46 | Kategorija "Politika" | Komentuoti citatą
Patrick Süskind

Patrick Süskind

Štai nuveikiau didelį darbą ir esu juo labai patenkintas. Bet kaip ir viskas, kas užbaigta, jis pradeda man atsibosti. Noriu pasitraukti ir baigti šią darbingą dieną leisdamas sau pasidžiaugti savo širdies mėnese. (Kvepalai. Vieno žudiko istorija)

Patalpinta: 2012-07-10, 16:21 | Kategorija "Darbas" | Komentuoti citatą
Patrick Süskind

Patrick Süskind

Riksmas, kuriuo jis apsireiškė gimęs, riksmas iš po stalo žuviai darinėti, pasiuntęs ant ešafoto jo motiną, nebuvo instinktyvus užuojautos ir meilės prašymas. (Kvepalai. Vieno žudiko istorija)

Patalpinta: 2012-05-06, 20:49 | Kategorija "Literatūra" | Komentuoti citatą
Patrick Süskind

Patrick Süskind

Dievas duoda mums patirti gerų ir blogų dienų, bet Jis nenori, kad sunkiais laikais dejuotume ir skųstumės, mes turime elgtis vyriškai. (Kvepalai. Vieno žudiko istorija)

Patalpinta: 2012-04-09, 10:32 | Kategorija "Religija" | Komentuoti citatą
Patrick Süskind

Patrick Süskind

Mes žinome kokie žmonės ieško vienatvės: atgailaujantys nusidėjėliai, nevykėliai, šventieji arba pranašai. Jie paprastai pasitraukia į dykumas ir gyvena ten misdami skėriais ir laukinių bičių medumi. (Kvepalai. Vieno žudiko istorija)

Patalpinta: 2012-02-12, 18:48 | Kategorija "Vienatvė" | Komentuoti citatą
Patrick Süskind

Patrick Süskind

Žmogaus kvapas – visada kūniškas, taigi nuodėmingas. (Kvepalai. Vieno žudiko istorija)

Patalpinta: 2011-11-19, 16:29 | Kategorija "Nuodėmė" | Komentuoti citatą
Patrick Süskind

Patrick Süskind

kvapo įtaiga stipresnė už žodžius, reginius, jausmus ir valią. kvapo įtaigai neįmanoma atsispirti, jis patenka į mus kaip oras į plaučius, jis užlieja mus, tiesiog užtvindo ir niekas negali nuo jo apsiginti.

Patalpinta: 2011-06-21, 03:59 | Kategorija "Aistra" | Komentuoti citatą