Autorius "Emily Bronte"

Emily Bronte


Citatų autoriaus prašymas ruošiamas.


Emily Bronte

Emily Bronte

Dabar matai skirtumą tarp mūsų jausmų jai: jei jis būtų buvęs mano vietoj, o aš - jo, nors ir būčiau degęs pašėlusia neapykanta, niekados nebūčiau pakėlęs prieš jį rankos. Tu gali netikėti, jei nori! Niekados nebūčiau išvijęs jo iš namų iki tol, kol ji norėjusi būti kartu. Tą akimirką kai ji būtų tapusi jam abėjinga, aš būčiau išplėšęs jam širdį ir išsiurbęs kraują! Bet iki tol, jei netiki, tu manęs nepažįsti, - iki tol aš būčiau pamažu nykęs ir greičiau galą gavęs, negu palietęs nors vieną plauką ant jo galvos!

Patalpinta: 2012-08-10, 16:17 | Kategorija "Meilė" | Komentuoti citatą
Emily Bronte

Emily Bronte

Ir kas man jos neprimena? Kai tik pasižiūriu į grindis, ant plytelių tuoj atsiranda jos veidas. Jis kiekviename debesyje, kiekviename medyje - naktį pripildo orą, o dieną įžiūrimas kiekviename daikte - visur mane supa jos atvaizdas! Patys paprasčiausi vyrų ir moterų veidai, mano paties bruožai - viskas erzina mane tuo panašumu. Visas pasaulis - baisus rinkinys daiktų, primenančių, kad ji gyveno ir kad aš jos netekau. (Vėtrų kalnas)

Patalpinta: 2012-07-24, 10:43 | Kategorija "Meilė" | Komentuoti citatą
Emily Bronte

Emily Bronte

- Jis ne žmogus, - prieštaravo Izabelė, - ir jis neturi teisės į mano atlaidumą. Aš atidaviau jam širdį, jis paėmė, mirtinai ją sugniaužė ir sviedė man atgal. Žmonės jaučia širdimi, Elena, ir kadangi jis manąją sunaikino, nebegaliu ir nenoriu jo užjausti, nors jis vaitotų iki pat mirties valandos ir lietų kruvinas ašaras dėl Ketrinos!" (Vėtrų kalnas)

Patalpinta: 2011-06-14, 03:59 | Kategorija "Jausmai" | Komentuoti citatą