Autorius "Liudvigas Fojerbachas"

Liudvigas Fojerbachas


Citatų autoriaus prašymas ruošiamas.


Liudvigas Fojerbachas

Liudvigas Fojerbachas

Vyras ir moteris skiriasi ne tik kūnu, bet ir dvasia, tačiau ar iš šito skirtumo išplaukia moters pavaldumas, jos nušalinimas nuo dvasinių ir bendrųjų, ne tik šeimos, reikalų? Leiskime moterims politikuoti! Jos tikrai bus tokios pat geros politikės kaip ir mes, vyrai, tik kitokios, gal net geresnės už mus.

Patalpinta: 2012-08-31, 20:45 | Kategorija "Politika" | Komentuoti citatą
Liudvigas Fojerbachas

Liudvigas Fojerbachas

Žmogus yra tai, ką jis valgo.

Patalpinta: 2012-08-12, 18:36 | Kategorija "Žmogus" | Komentuoti citatą
Liudvigas Fojerbachas

Liudvigas Fojerbachas

Žmogus dievu laiko vien tai, kas jam turi esminę vertę, kas jam atrodo tobula, nuostabu, kas suteikia jam tikrą pasitenkinimą. Jeigu tu suvoki jausmą kaip nuostabų dalyką, tai tuo jis ir yra tau dieviška savybė. Todėl jaučiantis, jausmingas žmogus tiki vien jaučiančiu, jausmingu dievu, t.y. jis tiki vien tik savosios būties ir esmės tikrumu, nes jis negali tikėti niekuo kitu, kaip vien tuo, kuo jis savo esme pats yra. [...] Dievas yra žmogui pakiliausių jausmų ir minčių metraštis, geneologinė knyga, į kurią jis įrašo vardus tik tų, kurie jam yra brangiausi ir švenčiausi.“

Patalpinta: 2011-11-26, 18:47 | Kategorija "Religija" | Komentuoti citatą