Autorius "Konkordija Antarova"

Konkordija Antarova


Citatų autoriaus prašymas ruošiamas.


Konkordija Antarova

Konkordija Antarova

Sutikus net puolusį žmogų visada galvokite – „Viešpaties vardu“. Atraskite jame gerumo sėklą, apsuptą šviesios ugninės minties žiedu. Prsiminkite, kada paduodate jam ranką, tarp jūsų delnų yra Mokytojo ranka. Taip padėsite jam pakilti aukščiau (nugalėk mylėdamas). Tačiau jei tariant mintyse „Viešpaties vardu“ pajusite, kad jis yra beviltiškai tamsus, staigiai pasitraukite, atstumkite jį, nes padėti jau negalėsite, o tikroji meilė yra ne sentimentalumas, o kūrybinė energija.

Patalpinta: 2012-12-18, 16:25 | Kategorija "Kiti" | Komentuoti citatą
Konkordija Antarova

Konkordija Antarova

Nėra pilkos kasdienybės, yra spindinti šventovė, kurią kiekvieną darbo dieną stato pats žmogus. Ne dangaus platybėse turi skrajoti žmogus, siekdamas gurkštelti grožio ir pailsėti nuo žemiškojo purvo. Bet į purviną, prakaituotą ir sielvarto kupiną žemę jis turi įlieti lašelį savo geranoriškumo. Žmogaus gyvenimas žemėje - tai ta Visatos dalelė, kurią jis sugebėjo priimti į save, savyje kūrybiškai perdirbti, apvalyti kančiomis ir išlieti atgal į Visatą, kad padėti jai judėti pirmyn. (Citata iš užrašų „Mokslas apie džiaugsmą“)

Patalpinta: 2012-11-22, 10:41 | Kategorija "Žmogus" | Komentuoti citatą
Konkordija Antarova

Konkordija Antarova

Venkite samprotauti ten, kur reikalingas išminties paprastumas. Išmokite bent jau vieno dalyko: neturėdami apie ką nors pakankamai žinių, neneikite to, kas yra sakoma. (Citata iš užrašų „Mokslas apie džiaugsmą“)

Patalpinta: 2012-11-06, 10:24 | Kategorija "Išmintis" | Komentuoti citatą
Konkordija Antarova

Konkordija Antarova

Prisimink, kad džiaugsmas – nenugalima jėga, o nusiminimas ir neigimas pražudys visa, ko tik tu besiimtum. Žinojimas auga ne dėl tavo pergalių prieš kitus, kurios tave išaukština. Jis auga iš išminties, ramybės ir džiaugsmo, kuriuos tu įgijai tada, kai buvo sunku. Nugalėk save – ir tu nugalėsi viską. Ieškok džiugiai – ir tau bus atsakyta tuo pačiu. Gyvenimas, visas Visatos gyvenimas yra visada teigimas. Kurti galima tik teigiant. Kas negali savo gyvenime kiekvienos dienos aplinkybėmis išmokti teigimo džiaugsmo, tas negali tapti šviesa kitų kelyje. (Citata iš knygos „Du gyvenimai“)

Patalpinta: 2012-07-14, 18:47 | Kategorija "Laimė" | Komentuoti citatą
Konkordija Antarova

Konkordija Antarova

Jei žmonės užsiėmę vien tik kontempliacija, jeigu jų proto ir širdies jėga nukreipta tik į vidinio tobulėjimo paieškas, mes žinome, kad jiems uždarytas amžino judėjimo kelias. Nes Visatoje nėra galimybės gyventi tik sau, neįsitraukiant į pasaulio gyvenimą.

Patalpinta: 2012-06-03, 16:37 | Kategorija "Gyvenimas" | Komentuoti citatą
Konkordija Antarova

Konkordija Antarova

Stoti į kelią - tai nereiškia ieškoti, kaip susitikti su Mokytoju. Tai reiškia gyventi tyliai ir ramiai šlovinant kiekvieną dieną, kokia ji bebūtų išorėje. Ir tas, kuris gyvena tokiame vidiniame pasaulyje, negali turėti netaikingos aplinkos aplink save. Nes visa, kas gyva - nuo vulgaraus žmogaus iki aukštos, garbingos jėgos - nusilenkia priešais ramybės spindesį, besiliejantį iš tokios širdies. Ir tada atsitinka stebuklas, apie kurį yra pasakojama mokiniui: „Mokinys pasiruošęs - jam paruoštas ir Mokytojas”. (Citata iš knygos „Du gyvenimai“)

Patalpinta: 2012-05-17, 18:33 | Kategorija "Kiti" | Komentuoti citatą
Konkordija Antarova

Konkordija Antarova

Devyniasdešimt devyniais atvejais iš šimto, tai, ką žmonės vadina meile, iš tikro yra arba jų prietarai ir klaidingi suvokimai, arba jų savimeilė. (citata iš knygos „Du gyvenimai“

Patalpinta: 2012-04-24, 20:40 | Kategorija "Meilė" | Komentuoti citatą
Konkordija Antarova

Konkordija Antarova

Kad niekada nebūtų jokios baimės: bebaimiškumas – ištikimybė Mokytojui. Visada išlaikyti visišką savikontrolę. Dvasios svyravimai ir aštrios nesusivaldymo bangos ypatingai kenkia mokiniui. Nereikalaukite daug iš žmonių, tačiau ištikimybės, garbės ir didvyriškumo reikia laikytis iki pabaigos.

Patalpinta: 2012-04-04, 20:15 | Kategorija "Vertybės" | Komentuoti citatą
Konkordija Antarova

Konkordija Antarova

Įsisavink pirmąją žmonių, siekiančių eiti koją kojon su savo tauta, su savo amžininkais, taisyklę: NĖRA MENKŲ DALYKŲ. Kiekvienas veiksmas yra arba Gyvenimo teigimas - ir tada tai reiškia bendradarbiavimą su Juo. Arba jis yra paniurusi mintis apie save, o tai yra neigimas, nesuvokimas pagrindinio gyvenimo dėsnio šioje žemėje: visa yra tavyje, ir viskas dėl visuotinio gėrio, nes visa yra meilė. Neturint tokio supratimo, žmogaus egzistencija yra apnuogintas egoizmas ir neišmanymas. (Citata iš užrašų „Mokslas apie džiaugsmą“)

Patalpinta: 2012-03-31, 10:29 | Kategorija "Gyvenimas" | Komentuoti citatą
Konkordija Antarova

Konkordija Antarova

Ieškokite žinojimo, kad suprasti, kad nelaimių kaip tokių nėra. Viską, visus stebuklus ir nelaimes, savyje nešioja pats žmogus. Kada žmogui atsiveria Žinojimas, jis tampa ramus, nes jame atgyja Išmintis. Neieškokite stebuklų, jų nėra. Ieškokite Žinojimo – jis yra. Ir visa, ką žmonės vadina stebuklais, visa tai yra tik vienas ar kitas Žinojimo laipsnis. (Citata iš užrašų „Mokslas apie džiaugsmą“)

Patalpinta: 2012-02-05, 16:32 | Kategorija "Laimė" | Komentuoti citatą
Konkordija Antarova

Konkordija Antarova

Niekinga meilė, palydinti draugą ašaromis.

Patalpinta: 2011-09-24, 18:59 | Kategorija "Meilė" | Komentuoti citatą
Konkordija Antarova

Konkordija Antarova

Žmogaus sąmonės pokyčiai negali vykti aukštyn, jei jo širdis tyli ir jis nemato kitose esybėse to paties dangaus, kurį atvėrė savyje. (Citata iš užrašų „Mokslas apie džiaugsmą“)

Patalpinta: 2011-07-13, 00:31 | Kategorija "Jausmai" | Komentuoti citatą