Autorius "Gilbertas Keitas Čestertonas"

Gilbertas Keitas Čestertonas


Citatų autoriaus prašymas ruošiamas.


Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Jeigu jums nekyla noras peržengti nors vieną iš dešimties Dievo įsakymų, vadinasi, kažkas jumyse netvarkoj.

Patalpinta: 2013-03-16, 10:13 | Kategorija "Religija" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Mes nesutinkame su anglų snobais, kurie laiko beraščius pavojingais piktadariais. Mes prisimename romėnų imperatorius. Mes prisimename Atgimimo didikus. Pavojingas išsilavinęs nusikaltėlis, visų pavojingiausias įstatymų nepripažįstantis šiuolaikinis filosofas. Šalia jo daugpatys ir plėšikas visai padorūs, aš juos užjaučiu. Jie pripažįsta normalų žmogišką idealą, tik ieško jo ne ten, kur reikia. Vagis gerbia nuosavybę. Jis tiesiog nori ją pasisavinti, kad galėtų dar labiau gerbti. Filosofas ją neigia, jis nori sunaikinti pačią privačios nuosavybės idėją. Daugpatys gerbia santuoką, kitaip jis nevargintų savęs nuobodžiu, netgi sekinančiu vedybų ritualu. Filosofas santuoką niekina. Žmogžudys vertina žmogaus gyvybę, jis tiesiog nori gyventi pilniau kitų gyvenimų, kurie jam atrodo mažiau vertingi, sąskaita. Filosofas nekenčia savo gyvenimo ne mažiau, nei svetimo.

Patalpinta: 2013-01-12, 20:28 | Kategorija "Kiti" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Nuotykis yra tiktai nepatogumas, kurį tiksliai apgalvojame. Nepatogumas yra tiktai nuotykis, kurį neteisingai apgalvojame.

Patalpinta: 2012-10-19, 18:34 | Kategorija "Kiti" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Nekęsti silpnųjų gali tik niūrus, liguistas ir tuščiagarbis žmogus.

Patalpinta: 2012-10-03, 10:26 | Kategorija "Nuodėmė" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Geras knygas verta skaityti, nes jos neleidžia mums tapti – išties šiuolaikiniais žmonėmis. Būti tikrai šiuolaikiniu žmogumi,vadinasi, pasmerkti save visiškam ribotumui.

Patalpinta: 2012-09-10, 20:34 | Kategorija "Literatūra" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Visi drąsūs žmonės yra stuburiniai gyvūnai; jie turi savo švelnumą paviršiuje ir savo kietumą viduryje.

Patalpinta: 2012-09-02, 16:12 | Kategorija "Gamta" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Verslininkas yra vienintelis žmogus, kuris amžinai atsiprašo už savo darbą.

Patalpinta: 2012-08-25, 18:57 | Kategorija "Verslas" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Kelionės lavina protą. Jeigu, žinoma, jūs jo turite.

Patalpinta: 2012-06-25, 10:26 | Kategorija "Protas" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Pragaras yra kilnus tikros žmogaus laisvės pripažinimas iš Dievo pusės ir Jo pagarba žmogaus pasirinkimui.

Patalpinta: 2012-05-17, 10:22 | Kategorija "Religija" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Apie pačius slapčiausius dalykus pasakojama tik visiškai svetimiems žmonėms.

Patalpinta: 2012-05-07, 20:14 | Kategorija "Kalba" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Geras romanas sako mums tiesą apie didvyrį; bet blogas romanas sako mums tiesą apie autorių.

Patalpinta: 2012-04-10, 10:37 | Kategorija "Literatūra" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Blogis toks šlykštus, kad norom nenorom palaikysi gėrį atstiktiniu: gėris toks nuostabus, kad atstiktiniu palaikysi blogį.

Patalpinta: 2012-03-14, 20:21 | Kategorija "Kiti" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Gyvenimas visada rimtas, bet visada gyventi rimtai - negalima.

Patalpinta: 2012-02-13, 16:18 | Kategorija "Gyvenimas" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Mokytojas, kuris nėra dogmatiškas yra tiesiog mokytojas, kuris nemokytojauja.

Patalpinta: 2012-02-02, 20:58 | Kategorija "Protas" | Komentuoti citatą
Gilbertas Keitas Čestertonas

Gilbertas Keitas Čestertonas

Moteris naudoja savo intelektą, kad surastų priežastis palaikyti jos intuiciją.

Patalpinta: 2012-01-19, 18:21 | Kategorija "Protas" | Komentuoti citatą
 1 2 >