Autorius "Georgas Hėgelis"

Georgas Hėgelis


Citatų autoriaus prašymas ruošiamas.


Georgas Hėgelis

Georgas Hėgelis

Šitas protas konkrečiausiu pavidalu yra Dievas. Dievas valdo pasaulį, o jo valdymo turinys, jo plano realizavimas yra pasaulinė istorija. Filosofija nori suprasti šitą planą, kadangi tik tai, kas juo remiantis įgyvendinta, yra tikroviška, o kas jo neatitinka, yra tik supuvusi egzistencija.

Patalpinta: 2012-11-09, 20:15 | Kategorija "Protas" | Komentuoti citatą
Georgas Hėgelis

Georgas Hėgelis

Moterys gali būti išsilavinusios, bet jos nesukurtos aukštiesiems mokslams, filosofijai ir tam tikroms meninės kūrybos sritims, – šie dalykai reikalauja tam tikro visuotinumo. Moterys gali turėti išmonės, skonio, žavesio, bet jos neturi idealybės... Jei moterys paima į savo rankas valstybės vairą, valstybei iškyla pavojus, nes jos veikia vadovaudamosi ne visuomenės reikalavimais, o atsitiktiniais polinkiais ir nuomonėmis.

Patalpinta: 2012-09-30, 16:16 | Kategorija "Žmogus" | Komentuoti citatą
Georgas Hėgelis

Georgas Hėgelis

Gyva būtybė miršta todėl, kad yra prieštaravimas: savyje ji yra visuotina, yra rūšis, tačiau tiesiogiai ji egzistuoja tik kaip atskirybė. Mirtyje rūšis atsiskleidžia kaip jėga, valdanti betarpišką atskirybę.

Patalpinta: 2012-04-18, 10:32 | Kategorija "Mirtis" | Komentuoti citatą
Georgas Hėgelis

Georgas Hėgelis

Ką žmogus daro, toks ir yra.

Patalpinta: 2012-04-01, 16:31 | Kategorija "Žmogus" | Komentuoti citatą
Georgas Hėgelis

Georgas Hėgelis

Menininkas priklauso savo laikui, gyvena jo teisėmis ir įpročiais; laikosi jo pažiūrų ir sampratos.

Patalpinta: 2011-12-21, 20:53 | Kategorija "Literatūra" | Komentuoti citatą
Georgas Hėgelis

Georgas Hėgelis

Veiklai labiausiai reikia charakterio; žmogus su charakteriu – tai apdairus žmogus, kuris turi konkretų tikslą ir atkakliai jo siekia.

Patalpinta: 2011-06-21, 12:38 | Kategorija "Charakteris" | Komentuoti citatą
Georgas Hėgelis

Georgas Hėgelis

Vienintelė mintis, kurią atsineša filosofija, yra ta paprasta proto mintis, kad pasaulyje viešpatauja protas, todėl ir pasaulinė istorija vyko protingai

Patalpinta: 2011-06-14, 02:56 | Kategorija "Istorija" | Komentuoti citatą
Georgas Hėgelis

Georgas Hėgelis

Joks didis dalykas pasaulyje neapsiėjo be aistros.

Patalpinta: 2011-06-13, 21:01 | Kategorija "Aistra" | Komentuoti citatą