Autorius "Frydrichas Nyčė" - Puslapis 2

Frydrichas Nyčė


Citatų autoriaus prašymas ruošiamas.


Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Kai kas ir ant laužo džiūgauja, triumfuoja ne todėl, kad įveikė skausmą, o todėl, kad nejaučia jo ten, kur tikėjosi. Alegorija.

Patalpinta: 2012-08-13, 10:53 | Kategorija "Skausmas" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Kiekvienas gilus mąstytojas labiau baiminasi būti suprastas negu nesuprastas. Pastaruoju atveju kenčia galbūt jo tuštybė, o pirmuoju - jo širdis, jo atjauta, kuri nuolat teigia: Ak, kodėl jūs norite, kad jums būtų taip pat sunku kaip man?

Patalpinta: 2012-08-09, 10:46 | Kategorija "Literatūra" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Kūrėjas ieško pasekėjų, bet ne lavonų, ne bandų, ne tikinčiųjų.

Patalpinta: 2012-07-06, 20:26 | Kategorija "Menas" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Gan prastai! Kartojasi ta pati istorija! Baigęs statyti namą, pamatai, kad nejučia išmokai to, ką verkiant reikėjo žinoti prieš pradedant statybą. Amžinas nepakenčiamas "per vėlu!" - Visko, kas užbaigta, melancholija!..

Patalpinta: 2012-06-26, 20:44 | Kategorija "Išmintis" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Kas į daiktus neįdeda savo valios, tas jiems suteikia bent jau prasmę; vadinasi, jis tiki, kad juose jau yra valia ("tikėjimo" principas).

Patalpinta: 2012-05-27, 18:38 | Kategorija "Kiti" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Tą aš padariau... sako mano atmintis. To aš negaliu būti padaręs! - sako mano išdidumas ir lieka nepermaldaujamas. Galiausia - mano atmintis pasiduoda.

Patalpinta: 2012-04-24, 16:11 | Kategorija "Kalba" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Cinizmas yra vienintelė forma, kuria niekingos sielos gali prisiliesti prie padorumo.

Patalpinta: 2012-04-21, 18:44 | Kategorija "Siela" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Filosofas: tai žmogus, kuris nuolat sielojasi, mato, girdi, įtaria nepaprastus dalykus, tikisi jų, svajoja apie juos; jį jo paties mintys trenkia tarsi iš išorės, iš viršaus ir iš apačios, lyg būdingi jam nutikimai ir perkūno smūgiai; jis pats galbūt yra audra, gresianti naujais žaibais; lemties žmogus apie kurį nuolat griaudžia ir dunda, prasiveria žemė ir vyksta kažkas siaubinga. Filosofas: ak, būtybė, kuri dažnai bėga nuo savęs, dažnai bijo savęs, - bet kuri pernelyg smalsi, kad daugiau niekad "negrįžtų prie savęs"…

Patalpinta: 2012-04-03, 20:44 | Kategorija "Literatūra" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Kuo aukštesnį tašką pasieksi šiandien, tuo labiau išlavinsi jėgas ir rytoj galėsi įkopti dar aukščiau.

Patalpinta: 2012-04-03, 18:13 | Kategorija "Verslas" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Brangiai atsieina būti nemirtingam: už tai ne kartą tenka mirti dar gyvam. (Ecce homo)

Patalpinta: 2012-03-23, 10:44 | Kategorija "Mirtis" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Įsitikinimas - iš esmės didesnis šviesos priešas nei melas.

Patalpinta: 2012-03-09, 16:21 | Kategorija "Kiti" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Jeigu mums tenka pakeisti nuomonę apie kokį nors žmogų, tai be gailesčio suverčiame jam visus nemalonumus, kuriuos dėl to patyrėme.

Patalpinta: 2012-03-05, 16:43 | Kategorija "Nuodėmė" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Kiekvienai giliai sielai reikia kaukės; dar daugiau - kiekviena gili siela pamažu apauga kauke: nes nuolat klaidingai ir lėkštai interpretuojamas kiekvienas jos ištartas žodis, kiekvienas žengtas žingsnis, kiekvienas gyvenimo ženklas.

Patalpinta: 2012-02-08, 16:53 | Kategorija "Siela" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Kerštas yra žmogiškiau nei keršto nebuvimas.

Patalpinta: 2012-02-06, 18:37 | Kategorija "Žmogus" | Komentuoti citatą
Frydrichas Nyčė

Frydrichas Nyčė

Kitų tuštybė mums yra atgrasi tik tada, kai ji kertasi su mūsų tuštybe.

Patalpinta: 2012-02-06, 10:21 | Kategorija "Kiti" | Komentuoti citatą
 < 1 2 3 4 >